BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO, MÁI TÔN NHÀ THÉP TIỀN CHẾ